Д-р Красимир Миланов - специалист по орална хирургия, имплантология и пародонтална хирургия

Практика

Тук може да разгледате случаи от практиката на д-р Миланов

Лечение с импланти на дистално неограничен дефект на зъбната редица

Поставяне на импланти в областта на горните петици

Чуждо тяло, препреснато след ендодонтско лечение, през бифуркацията