Чуждо тяло, препреснато след ендодонтско лечение, през бифуркацията

Публикувано на 12/06/2013 в Клинични случаи